Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa kancelaria nr XXV w Warszawie

Agnieszka Rosocha

Adres kancelarii:
ul. Różana 36 lok. 222 (drugie piętro)
02-569 Warszawa

Adres e-mail kancelarii: agnieszka.rosocha@mokotow-komornik.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się w czwartki
w godzinach od 09:00 do 15:00

Telefon: 883 950 610

Kancelaria Komornika
ul. Różana 36 lok. 222
02-569 Warszawa
883 950 610
agnieszka.rosocha@komornik.pl

Nr. rachunku bankowego:
Polska Kasa Opieki SA Centrala
18 12406292 1111 0010 8206 4957

ePUAP:
/KS_Agnieszka_Rosocha/ezbiegi

Identyfikator EPU: 2639

Godziny przyjęć interesantów:
czwartek 09:00 -15:00
Kontakt telefoniczny z kancelarią:

poniedziałek - czwartek w godzinach 08:00-15:00


Godziny pracy kasy:
poniedziałek 09:00 - 15:00
wtorek 09:00 - 15:00
środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 14:00

Kancelaria Komornika Sądowego Agnieszki Rosochy powstała w 2018 roku, mieści się na warszawskim Mokotowie, w pobliżu stacji metra Racławicka.

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.
We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji (art.797 kpc). Sposobami egzekucji wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego są: ruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, wierzytelności, inne prawa majątkowe, nieruchomości. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciw temu samemu dłużnikowi (art.799 kpc).
Komornik zwraca się o umieszczanie w treści wniosków egzekucyjnych danych identyfikujących dłużnika (numery PESEL i NIP w przypadku osób fizycznych, numery NIP i REGON w przypadku osób prawnych) oraz umożliwiających identyfikację składników majątku, do których egzekucja ma zostać skierowana. Skierowanie egzekucji do rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę czy wierzytelności umożliwi wskazanie banku, pracodawcy, dłużnika wierzytelności, natomiast w przypadku egzekucji z nieruchomości wskazać należy dokładne miejsce jej położenia oraz numer księgi wieczystej i prowadzący ją sąd.Agnieszka Rosocha
Komornik Sądowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Wykorzystywane systemy zewnętrzne

Przyjęcia interesantów

Pragniemy poinformować iż przyjęcia interesantów odbywają się w każdy czwartek w godzinach 09:00 - 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z

Ogólnopolski protest Komorników Sądowych

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we
własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z

Uwaga

W dniu 02-01-2024 r. kancelaria będzie zamknięta.