Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa kancelaria nr XXV w Warszawie

Agnieszka Rosocha

Adres kancelarii:
ul. Różana 36 lok. 222 (drugie piętro)
02-569 Warszawa

Adres e-mail kancelarii: agnieszka.rosocha@mokotow-komornik.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się w czwartki
w godzinach od 09:00 do 15:00

Telefon: 883 950 610

Kancelaria Komornika
ul. Różana 36 lok. 222
02-569 Warszawa
883 950 610
agnieszka.rosocha@komornik.pl

Nr. rachunku bankowego:
Polska Kasa Opieki SA Centrala
18 12406292 1111 0010 8206 4957

ePUAP:
/KS_Agnieszka_Rosocha/ezbiegi

Identyfikator EPU: 2639

Godziny przyjęć interesantów:
czwartek 09:00 -15:00
Kontakt telefoniczny z kancelarią:

poniedziałek - czwartek w godzinach 08:00-15:00


Godziny pracy kasy:
poniedziałek 09:00 - 15:00
wtorek 09:00 - 15:00
środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 14:00

Właściwość terytorialna


Zgodnie z art. 8.2 ustawy o komornikach sądowych obszarem działania mojej kancelarii jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie tj. następujące dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.
Na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie mają wyłączność egzekucji z nieruchomości.

Art. 10. [Prawo wyboru komornika; odmowa wszczęcia egzekucji przez komornika wybranego przez wierzyciela]
1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.