Uwaga! Jacek Demski – fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z przekazywaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwań do zapłaty wraz z drukami polecenia przelewu przez osobę bądź osoby podające się za „komornika sądowego Jacka Demskiego”.
W ewidencji komorników sądowych nie figuruje komornik sądowy Jacek Demski, a aktualny wykaz komorników sądowych wraz z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem: bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,